Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΕΙΜΑΣΤΕ CHARLIE, ΕΙΡΗΝΗ


(χρήσιμη διευκρίνιση: το κείμενο δεν καταχωρείται σαν ποίηση)

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ CHARLIE

(ελληνικά)

Είμαστε όλοι Charlie
Είμαστε όλοι Μουσουλμάνοι
Είμαστε όλοι Χριστιανοί
Είμαστε όλοι Βουδιστές
Είμαστε όλοι Ινδουιστές
Είμαστε όλοι πιστοί
Είμαστε όλοι μη πιστοί
Είμαστε όλοι ανεκτικοί
Είμαστε όλοι μη φανατικοί
Είμαστε όλοι μη σοβινιστές
Είμαστε όλοι μη μισαλλόδοξοι
Είμαστε όλοι μια ψυχή
Είμαστε όλοι κάθε τι
Είμαστε όλοι ανθρώπινοι
Είμαστε όλοι αντιρατσιστές
Είμαστε όλοι μαζί
Είμαστε όλοι παρόντες
Είμαστε όλοι αποφασισμένοι
Είμαστε όλοι ελεύθεροι
Είμαστε όλοι δυνατοί

Γιώργος Τσακιράκης Κρης, ποιητής

*

(γαλλικά)

Nous sommes tous Charlie
Nous sommes tous musulmans
Nous sommes tous chrétiens
Nous sommes tous bouddhistes
Nous sommes tous les hindous
Nous sommes tous les croyants
Nous sommes tous des non-croyants
Nous sommes tous tolérante
Nous sommes tous non - fanatique
Nous sommes tous les non chauvins
Nous sommes tous non intolérants
Nous sommes tous une seule âme
Nous sommes tous tout
Nous sommes tous humains
Nous sommes tous les anti- racistes
Nous tous ensemble
Nous tous présents
Nous sommes tous déterminés
Nous sommes tous libres
Nous sommes tous forts
 
George Tsakirakis Kris , poète

*
 
(αραβικά)
 
نحن جميعا تشارلي
كلنا مسلمون
نحن جميعا المسيحيين
نحن جميعا البوذيين
نحن جميعا الهندوس
نحن جميع المؤمنين
نحن جميعا غير المؤمنين
نحن جميعا متسامح
نحن جميعا غير متعصب -
نحن جميعا الشوفينيين غير
نحن جميعا غير متسامحة
نحن جميعا روح واحدة
كلنا كل شيء
نحن جميعا بشر
كلنا مكافحة العنصريين
نحن جميعا معا
كلنا حاضرون
ونحن مصممون كل
نحن جميعا مجانا
نحن جميعا أقوياء
 
جورج Tsakirakis كريس ، الشاعر
 
 
*
 
(αγγλικά)
 
We are all Charlie
We are all Muslims
We are all Christians
We are all Buddhists
We are all Hindus
We are all believers
We are all non- believers
We are all tolerant
We are all non- fanatic
We are all non chauvinists
We are all non intolerant
We are all one soul
We are all everything
We are all human
We are all anti-racists
We all together
We all present
We are all determined
We are all free
We are all strong
 
George Tsakirakis Kris, poet
 
*
 
(γερμανικά)
 
Wir sind alle Charlie
Wir sind alle Muslime
Wir sind alle Christen
Wir sind alle Buddhisten
Wir sind alle Hindus
Wir sind alle Gläubigen
Wir sind alle Nichtglaub
Wir alle sind tolerant
Wir sind alle nicht- Fanatiker
Wir sind alle nicht Chauvinisten
Wir sind Nicht intolerant
Wir sind alle eine Seele
Wir alle sind alles
Wir sind alle Menschen
Wir sind alle Anti- Rassisten
Wir alle zusammen
Wir alle Anwesenden
Wir sind alle bestimmt
Wir sind alle frei
Wir sind alle stark
 
George Tsakirakis Kris , Dichter
 
*
 
(ρώσικα)
 
Мы все Чарли
Мы все мусульмане
Мы все христиане
Мы все буддисты
Мы все индусы
Мы все верующие
Мы все неверующие
Мы все терпим
Мы все не фанатик
Мы все не шовинисты
Мы все не нетерпимым
Мы все одна душа
Мы все все
Мы все человеческое
Мы все антирасистов
Мы все вместе
Мы все присутствующие
Мы все определяется
Мы все свободны
Мы все сильные
 
Джордж Tsakirakis Крис , поэт
 
*
 
(ισπανικά)
 
Todos somos Charlie
Todos somos musulmanes
Todos somos cristianos
Todos somos budistas
Todos somos hindúes
Todos somos creyentes
Somos todos los no creyentes
Todos somos tolerantes
Todos somos no fanático
Somos todos los no chovinistas
Todos somos no intolerantes
Todos somos una sola alma
Todos somos todo
Todos somos humanos
Todos somos antirracistas
Estamos todos juntos
Tenemos todos los presentes
Todos estamos decididos
Todos somos libres
Todos somos fuertes
 
George Tsakirakis Kris , poeta
 
*
 
(ιταλικά)
 
Siamo tutti Charlie
Siamo tutti musulmani
Siamo tutti cristiani
Siamo tutti buddisti
Siamo tutti indù
Siamo tutti credenti
Siamo tutti non credenti
Siamo tutti tolleranti
Siamo tutti non fanatico
Noi siamo tutti i non sciovinisti
Siamo tutti non intollerante
Siamo tutti una sola anima
Siamo tutti tutto
Siamo tutti esseri umani
Siamo tutti antirazzisti
Noi tutti insieme
Abbiamo tutti i presenti
Siamo tutti determinati
Siamo tutti liberi
Siamo tutti forti
 
George Tsakirakis Kris , poeta
 
*
 
(σουηδικά)
 
Vi är alla Charlie
Vi är alla muslimer
Vi är alla kristna
Vi är alla buddister
Vi är alla hinduer
Vi är alla troende
Vi är alla icke - troende
Vi är alla toleranta
Vi är alla icke- fanatiker
Vi är alla icke chauvinister
Vi är alla icke intoleranta
Vi är alla en själ
Vi är alla allt
Vi är alla människor
Vi är alla antirasister
Vi alla tillsammans
Vi alla närvarande
Vi är alla bestäms
Vi är alla fria
Vi är alla starkt
 
George Tsakirakis Kris , poet
 
 
*
 
(ισραηλινά)
 
כולנו צ'רלי
כולנו מוסלמים
כולנו נוצרים
כולנו בודהיסטים
כולנו ההינדים
כולנו מאמינים
כולנו לא-מאמין
כולנו סובלניים
כולנו הלא - פנאטי
כולנו שוביניסטים שאינם
כולנו שאינו סובלני
כולנו נשמה אחת
כולנו כל מה ש
כולנו בני האדם
כולנו נגד הגזענים
כולנו יחד
כולנו נוכחי
כולנו נקבעים
כולנו חופשיים
כולנו חזקים
 
ג'ורג ' Tsakirakis קריס , משורר
 
*
 
(δανικά)
 
Vi er alle Charlie
Vi er alle muslimer
Vi er alle kristne
Vi er alle buddhister
Vi er alle hinduer
Vi er alle troende
Vi er alle ikke-troende
Vi er alle tolerante
Vi er alle ikke- fanatiker
Vi er alle ikke chauvinister
Vi er alle ikke intolerante
Vi er alle én sjæl
Vi er alle alt
Vi er alle mennesker
Vi er alle anti- racister
Vi er alle sammen
Vi er alle til stede
Vi er alle bestemmes
Vi er alle gratis
Vi er alle stærke
 
George Tsakirakis Kris , digter
 
*
 
(ιαπωνικά)
 
我々は、すべてのチャーリーです
我々は、すべてのイスラム教徒
我々は、すべてのキリスト教徒です
我々は、すべての仏教徒です
我々は、すべてのヒンズー教徒です
我々は、すべての信者です
我々は、すべての非信者
我々は、すべての寛容です
我々は、すべての非狂信的です
我々は、すべての非chauvinistsです
我々は、すべての非耐えられません
我々は、すべて1の魂です
我々は、すべてのすべてです
私たちはみんな人間です
我々は、すべての反人種差別主義者です
我々は、すべて一緒に
現在我々は、すべての
我々は、すべての決定され
我々は、すべて無料です
我々は、すべての強いです
 
ジョージTsakirakisクリス、詩人
 
Wareware wa, subete no chārīdesu wareware wa, subete no Isuramu kyōto wareware wa, subete no kirisutokyōtodesu wareware wa, subete no bukkyōtodesu wareware wa, subete no hinzū kyōtodesu wareware wa, subete no shinjadesu wareware wa, subete no hi shinja wareware wa, subete no kan'yōdesu wareware wa, subete no hi kyōshin-tekidesu wareware wa, subete no hi chauvinistsdesu wareware wa, subete no hi tae raremasen wareware wa, subete 1 no tamashīdesu wareware wa, subete no subetedesu watashitachi wa min'na ningendesu wareware wa, subete no han hito shusabetsu shugi-shadesu wareware wa, subete issho ni genzai wareware wa, subete no wareware wa, subete no kettei sa re wareware wa,
 
*
 
(εσπεράντο)
 
Ni ĉiuj Charlie
Ni ĉiuj estas islamanoj
Ni ĉiuj estas kristanoj
Ni ĉiuj budhanoj
Ni ĉiuj hinduoj
Ni ĉiuj kredantoj
Ni ĉiuj ne- kredantoj
Ni ĉiuj estas toleremaj
Ni ĉiuj ne- fanatikulo
Ni ĉiuj ne ŝovinistoj
Ni ĉiuj ne netoleremaj
Ni ĉiuj estas unu animo
Ni estas ĉiuj ĉiu
Ni estas ĉiuj homaj
Ni ĉiuj estas kontraŭ- rasistoj
Ni ĉiuj kune
Ni ĉiuj ĉeestis
Ni ĉiuj determinita
Ni ĉiuj estas liberaj
Ni ĉiuj estas forta
 
George Tsakirakis Kris , poeto
 
*
(τουρκικά)
 
 
Hepimiz Charlie'nin vardır
Hepimiz Müslümanız
Hepimiz Hıristiyanlar vardır
Hepimiz Budistler vardır
Hepimiz Hindular vardır
Hepimiz müminler
Hepimiz olmayan müminler
Hepimiz toleranslı
Hepimiz olmayan fanatik
Hepimiz sigara şovenistler vardır
Hepimiz sigara hoşgörüsüz
Hepimiz tek ruh
Hepimiz her şeyi vardır
Hepimiz insanız
Hepimiz anti- ırkçıların vardır
Biz hep birlikte
Hepimiz mevcut
Tüm belirlenir
Hepimiz ücretsiz
Hepimiz güçlü
 
George Tsakirakis Kris , şair
 
*
 
(νορβηγικά)
 
Vi er alle Charlie
Vi er alle muslimer
Vi er alle kristne
Vi er alle buddhister
Vi er alle hinduer
Vi er alle troende
Vi er alle ikke-troende
Vi er alle tolerant
Vi er alle ikke- fanatiker
Vi er alle ikke sjåvinister
Vi er alle ikke intolerant
Vi er alle ett sjel
Vi er alle alt
Vi er alle mennesker
Vi er alle antirasister
Vi alle sammen
Vi alle tilstede
Vi er alle bestemt
Vi er alle gratis
Vi er alle sterke
 
George Tsakirakis Kris , poet
 
*
 
(ιρλανδικά)
 
Táimid go léir Charlie
Táimid go léir Muslims
Táimid go léir Críostaithe
Táimid go léir Buddhists
Táimid go léir Hindus
Táimid go léir believers
Táimid go léir neamh-creidimh
Táimid go léir tolerant
Táimid go léir neamh - fanatic
Táimid go léir chauvinists neamh
Táimid go léir neamh- intolerant
Táimid go léir anam amháin
Táimid go léir rud
Táimid go léir an duine
Táimid go léir frith - racists
Táimid go léir le chéile
Táimid go léir i láthair
Táimid ag Tá rún daingean go léir
Táimid go léir saor in aisce
Táimid go léir láidir
 
George Tsakirakis Kris , file
 
*
 
(αφρικάανς)
 
Ons is almal Charlie
Ons is almal Moslems
Ons is almal Christene
Ons is almal Boeddhiste
Ons is almal Hindoes
Ons is almal gelowiges
Ons is almal nie- gelowiges
Ons is almal verdraagsaam
Ons is almal nie- fanatikus
Ons is almal nie chauvinists
Ons is almal nie onverdraagsaam
Ons is almal een siel
Ons is almal alles
Ons is almal mense
Ons is almal anti- rassiste
Ons almal saam
Ons almal teenwoordig
Ons is almal bepaal
Ons is almal gratis
Ons is almal sterk
 
George Tsakirakis Kris , digter
 
* 
 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban ki Moon
Πρόεδρο της Γαλλίας, Francois Hollande
Πρόεδρο του Γαλλικού Κοινοβουλίου Martin Schultz
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αρχηγό του ISIS Abou Bekr Al Baghadadi
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Περιοδικό Charlie Hebdo

Secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon
Président de la France , François Hollande
Président du Parlement français
Président du Parlement européen , Martin Schulz
Chef d'ISIS , Abou Bekr Al Baghdadi
Parlement grec
Magazen Charlie Hebdo 

UN Secretary General Ban Ki Moon
President of France , Francois Hollande
President of the French Parliament
President of the European Parliament , Martin Schulz
Head of ISIS, Abu Bekr Al Baghdadi
Greek Parliament
Magazine Charlie Hebdo